Zaświadczenie lekarskie, w tym zwolnienia, będą mogli wystawiać asystenci medyczni - zakłada uchwalona przez Sejm w czwartek nowelizacja ustawy przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za głosowało 431 posłów, jedna osoba była przeciw, jedna wstrzymała się od głosu.

Chodzi o nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zaświadczenie lekarskie będzie mogła wystawiać umocowana przez lekarza osoba, czyli asystent medyczny. "Rozwiązanie takie nie tylko odciąża wystawiających zaświadczenia lekarskie od obowiązków związanych de facto wyłącznie z technicznym wypełnieniem dokumentu zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, ale również stanowi kolejne działanie wspomagające eliminację papierowego obiegu dokumentów" - podkreślono uzasadnieniu.

Asystentami będą mogły zostać osoby wykonujące zawód medyczny, czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, "a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych". Ma zostać stworzony specjalny rejestr osób, które będą uprawnione do wystawiania zaświadczeń.

Ustawa przewiduje też zmiany w ewidencjonowaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne - w 2019 r. koszty ich poboru i ewidencjonowania (potrącane przez ZUS) zostaną "przejściowo" obniżone z 0,20 proc. do 0,175 proc. Różnicę między tymi kwotami NFZ ma przeznaczyć na finansowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz na szkolenia lekarzy, którzy będą wystawiali elektroniczne zwolnienia.

W tych dwóch miastach Skierniewicach i Siedlecach w Polsce dziś ruszy pilotaż e-recept, czyli recept elektronicznych podało radio RMF FM.
Według planów Ministerstwa Zdrowia, pod koniec tego roku e-recepty będziemy mogli zrealizować w każdej aptece
w Polsce. Żeby otrzymać lek, wystarczy będzie pokazać wydruk z kodem kreskowym recepty. Pacjent, który założy
internetowe konto, nie będzie potrzebował żadnych druków. Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty mają zrealizować w kwietniu. Do tego czasu potrwają testy systemu informatycznego, który umożliwia między innymi nadawanie pacjentom specjalnych kodów pozwalających uzyskać dostęp do leków.
W aptece pacjent podając swój numer PESEL i podając służący do weryfikacji kod bezpieczeństwa podobny do PIN-u do karty
bankowej, będzie mógł otrzymać leki podane na recepcie - tłumaczy w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
W Siedlcach w ramach pilotażu e-recepty wystawiane będą w trzech podmiotach leczniczych (szpitalach i przychodniach),
a zrealizować będzie można je w ponad trzydziestu aptekach. Jeśli chodzi o Skierniewice, tam trwają ostatnie ustalenia. Dokładną
listę poznamy w przyszłym tygodniu, wtedy pilotaż zostanie tam też wdrożony w pełni - dodaje wiceminister w rozmowie
z dziennikarzem RMF FM.. Chodzi o to, żeby przejść przez całą ścieżkę: od wystawienia recepty do jej
zaakceptowania w systemie informatycznym - dodaje Janusz Cieszyński. Na dzisiejsze popołudnie w Siedlcach zaplanowano pierwsze spotkanie i szkolenie
z farmaceutami dotyczące obsługi e-recepty. Ma wziąć w nim udział około stu farmaceutów.
(m)
Michał Dobrołowicz
Czytaj więcej w RMF FM