Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie z dnia 10.12.2015r. w sprawie dnia wolnego w związku z Wigilią przypadającą w czwartek 24 grudnia 2015r.

W związku z ustalonym dniem 24 grudnia 2015 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie w ramach obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r. (art. 130§2 Kodeksu Pracy), zarządzam co następuje: