W dniu 22.01.2015r. w Krakowie w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas uroczystej Gali Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie odebrał Certyfikat „WYSOKA JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA” będący uznaniem pracy włożonej przez cały personel w kierunku utrzymania wysokich standardów podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Certyfikat ma charakter cykliczny i został przyznany na okres 12-u miesięcy. Nadmieniam, że wniosek certyfikacyjny naszego przedsiębiorstwa został oceniony wysoko, zaś podczas Gali okazaliśmy się jedynymi laureatami z terenu województwa podkarpackiego. Zdjęcia z Gali przyznania certyfikatów oraz pełną listę laureatów można zobaczyć na stronie www.instytut-zarzadzania.pl

W dniu 17 listopada 2014r. pracownicy Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie uczestniczyli w wewnętrznym szkoleniu pn. „PRAKTYCZNE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ PACJENTA Z OBJAWAMI PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA CHOROBY WYSOCE ZAKAŹNEJ”

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Konsultantem w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną w Lubaczowie.