Prawa kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością

Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie z dnia 10.12.2015r. w sprawie dnia wolnego w związku z Wigilią przypadającą w czwartek 24 grudnia 2015r.

W związku z ustalonym dniem 24 grudnia 2015 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie w ramach obniżenia wymiaru czasu pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r. (art. 130§2 Kodeksu Pracy), zarządzam co następuje:

W dniu 22.01.2015r. w Krakowie w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego podczas uroczystej Gali Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie odebrał Certyfikat „WYSOKA JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA” będący uznaniem pracy włożonej przez cały personel w kierunku utrzymania wysokich standardów podczas wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Certyfikat ma charakter cykliczny i został przyznany na okres 12-u miesięcy. Nadmieniam, że wniosek certyfikacyjny naszego przedsiębiorstwa został oceniony wysoko, zaś podczas Gali okazaliśmy się jedynymi laureatami z terenu województwa podkarpackiego. Zdjęcia z Gali przyznania certyfikatów oraz pełną listę laureatów można zobaczyć na stronie www.instytut-zarzadzania.pl