Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika1, pokój nr 20 PORADNIA DIABETOLOGICZNA

Harmonogram pracy:

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Przyjmujący Specjaliści:

Wtorek

1000 – 1400

lek. med. Artur Tokarz

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Czwartek

1230 – 2130

2100–2130 w.dom

lek. med. Krystyna Maternowska – Kruk

Diabetolog, Specj. Chorób Wewnętrznych

Piątek

1600 – 2130

(pokój nr 36)

lek. med. Krystyna Maternowska – Kruk

Diabetolog, Specj. Chorób Wewnętrznych

1530 – 2130

2100–2130 w.dom

lek. med. Artur Tokarz

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Rejestracja osobiście, przez osoby trzecie lub tel. 166321355

Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika1, pokój nr 18