Przychodnia Rejonowa, ul. Kopernika1, pokój nr 31

PORADNIA ZDROWIA  PSYCHICZNEGO

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Przyjmujący:

 

 

Poniedziałek

 

 

1445 – 2000

lek. med. Marzena Makar

Specjalista Psychiatra

1500 – 2000

(pokój nr 36)

mgr Barbara Kozicka

Psycholog kliniczny

 

Wtorek

 

1445 – 2000

lek. med. Marzena Makar

Specjalista Psychiatra

 

 

 

Czwartek

        

1500 – 2000       

   (pokój nr 22 )

lek. med. Antoni Ferenc

Specjalista Psychiatra

1500 – 2000

mgr Barbara Kozicka

Psycholog kliniczny

 

Rejestracja osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie 6321355

********************************************************

Pacjenci mogą zapisać się na Listę Oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Zapisu można dokonać osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w godzinach pracy Poradni.