Przychodnia Rejonowa w Lubaczowie, ul. Kopernika 1, I piętro,

pokój nr 23A, tel. 16/6322663

MEDYCZNE LABORATORIUM  DIAGNOSTYCZNE

Czynne w dni robocze:

od poniedziałku  do piątku 

w godzinach:    725 – 1500

Pobieranie materiału do badań

w godzinach: 730 – 930

WYNIKI  BADAŃ  PRZEKAZYWANE SĄ BEZPOŚREDNIO 

DO LEKARZA ZLECAJĄCEGO

Wyniki badań płatnych przekazywane są pacjentowi lub osobie upoważnionej.

 czynne:

od poniedziałku do piątku w godzinach:   725 – 1500

 Pobieranie materiału do badań  w godzinach: 730 – 930

***************************************************************************

WYNIKI BADAŃ PRZEKAZYWANE SĄ BEZPOŚREDNIO DO LEKARZA ZLECAJĄCEGO

***************************************************************************

Wyniki badań płatnych przekazywane są pacjentowi lub osobie upoważnionej.

 

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADAŃ

KREW ŻYLNA I KAPILARNA:

 • Pobieranie krwi powinno przebiegać w godzinach porannych, przed przyjęciem pokarmów i płynów (szczególnie słodkich) aby nie zaburzać oznaczeń niektórych parametrów: glukoza na czczo, stężenie cholesterolu lub trójglicerydów.
 • Ostatnim posiłkiem pacjenta przed pobraniem krwi jest zjedzenie lekkostrawnej kolacji.
 • Do badań nie powinien przystępować pacjent po nieprzespanej nocy i forsownym wysiłku fizycznym.
 • Przed pobraniem przez 15 minut pacjent powinien odpocząć.
 • Krew pobieramy w godzinach 7.30 – 9.30.

Nie należy pobierać materiału jeżeli pacjent w okresie poprzedzającym badanie wykonał wysiłek fizyczny, ponieważ może to powodować obniżenie stężenia glukozy, cholesterolu i trójglicerydów oraz podwyższać stężenie białka, kreatyniny, kwasu moczowego, fosforanów i enzymów pochodzenia mięśniowego takich jak: CK, ASPAT

 

OGÓLNE BADANIE MOCZU:

 • Próbka moczu oddana bezpośrednio po spoczynku nocnym z minimum 4 godzinnym gromadzeniem moczu w pęcherzu.
 • Przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, pierwszą porcję moczu oddajemy do toalety a następną (ze środkowego strumienia ) oddajemy do wcześniej przygotowanego pojemnika jednorazowego użycia - do nabycia w aptece. Mocz jak najszybciej dostarczyć do badania.
 • Czasami wykonuje się niektóre badania w zbiórce dobowej moczu.

Początek zbiórki – godz. 7.00 dnia pierwszego.

Koniec zbiórki – godz. 7.00 dnia następnego.

 • Przed rozpoczęciem zbiórki pierwszą poranną porcję moczu odrzucić tj. oddać do toalety.
 • Zbiórkę rozpocząć od następnej porcji moczu. Mocz zbierać w pojemniku o obj. 2-3 l.
 • Pojemnik do którego oddajemy mocz powinien stać w chłodnym miejscu.
 • Po zakończeniu zbiórki dokładnie zmierzyć ilość moczu i zapisać.
 • Dobrze wymieszać i odlać 100-150 ml do czystego pojemnika.
 • Podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium.

 

BADANIE KAŁU:

Próbkę kału pobiera się do specjalnych pojemników, które można nabyć w aptece. Do badania wymagana jest niewielka ilość kału – wielkości grochu. Kału na obecność krwi utajonej nie należy pobierać w czasie miesiączki, krwiomoczu lub krwawiących hemoroidów.

 

MOCZ NA POSIEW (DO BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH):

Mocz należy pobrać z porannej próbki ale należy zachować pewne szczególne warunki:

 • pojemnik na mocz musi być sterylny (jałowy) – najczęściej jest dodatkowo opakowany w folię
 • Przed pobraniem obmyć dokładnie okolice narządów płciowych mydłem i wodą
 • pierwszą porcję moczu odrzucić
 • mocz ze środkowego strumienia oddać bezpośrednio do pojemnika – uważać, aby nie dotknąć brzegiem pojemnika do okolic narządów płciowych
 • natychmiast po napełnieniu pojemnika należy go zamknąć
 • mocz powinien być niezwłocznie dostarczony do laboratorium.

WYMAZ z GARDŁA:

 • Wymazy z gardła najlepiej pobierać w godzinach porannych przed przyjęciem pokarmów lub płynów (powodują spłukiwanie bakterii bytujących na powierzchni migdałków i/lub błonie śluzowej gardła)
 • Bardzo ważne jest, aby przed pobraniem wymazu nie myć zębów, ponieważ pasty zawierają substancje antybakteryjne.
 • Jeśli warunki te nie mogą być spełnione, można pobrać wymaz przynajmniej 3-4 godziny po ostatnim posiłku lub ostatnim myciu zębów. Materiał pobieramy do specjalnych probówek z podłożem transportowym ( są w laboratorium).