Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubaczowie był pierwszym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na terenie powiatu lubaczowskiego.

Został utworzony 26 czerwca 1998r. przez czterech lekarzy rodzinnych jako spółka cywilna pod nazwą Zespół Grupowych Praktyk Lekarzy Rodzinnych w Lubaczowie.

Na bazie Zespołu Grupowych Praktyk Lekarzy Rodzinnych Spółka Cywilna lekarze założyciele zawiązali aktem notarialnym w dniu 28 grudnia 1998 roku spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 w Lubaczowie. Spółka od tego momentu może używać skrótu brzmiącego Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie.


Oferta usług medycznych obejmuje świadczenie usług zdrowotnych z zakresu: badanie i porada lekarska, leczenie, rehabilitacja lecznicza, opieka nad kobietą ciężarną oraz nad noworodkiem, szczepienie ochronne oraz inne działania zapobiegawcze, diagnostyczne, a także analityka medyczna, pielęgnacja osób chorych i niepełnosprawnych. Spółka cywilna prowadziła także działalność profilaktyczną i oświatowo-wychowawczą.

Zakład w zakresie bazy materialnej – ze względu na dominujący charakter świadczeń zdrowotnych w formie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – oparł swoją działalność na funkcjonujących w powiecie lubaczowskim Przychodniach i Ośrodkach Zdrowia nie rezygnując równocześnie w bieżącej działalności z zakładania placówek w tych miejscowościach, gdzie nie dysponowano wcześniej stosownymi lokalami. Obszar działania początkowo obejmował sześć gmin obecnego powiatu lubaczowskiego, tj.: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy, Cieszanów, Rudę Różaniecką i Płazów.

W trakcie działania Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. poszerzył swój zakres działalności o miejscowości: Łukawiec, Narol, Horyniec Zdrój, Krowicę Hołodowską, Opakę oraz nieistniejące już placówki w Cewkowie, Dachnowie i Starym Lublińcu.

Jak już wspomniano Zakład funkcjonuje na terenie wszystkich gmin powiatu lubaczowskiego, a jego zadania wynikają w pierwszym rzędzie z celów jakie określały wcześniej Regionalne Kasy Chorych a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia.

W trakcie swojej działalności Zakład nie tylko poszerzył zasięg terytorialny świadczenia usług medycznych, ale także:  

 • unowocześnił i zmodernizował wyposażenie poszczególnych placówek zdrowotnych, m.in. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (EKG, USG, Dermatoskop, Aparat do kriochirurgii, itp.),
 • w ramach podstawowej opieki zdrowotnej poszerzył usługi z zakresu świadczeń lekarza poz, pielęgniarki i położnej poz, pielęgniarki szkolnej oraz całodobowego Ambulatorium
 • zakupił samochody służbowe dla pielęgniarek poz udzielających świadczeń w domu pacjenta,
 • zakupił samochody sanitarne i ambulans medyczny (świadczy usługi transportu sanitarnego w ramach poz i dla osób prywatnych)
 • założył własne Laboratorium Analityczne,
 • utworzył Specjalistyczne Poradnie: Chirurgii Ogólnej, Chorób Zakaźnych, Diabetologiczną, Dermatologiczną, Endokrynologiczną, Ginekologiczno-położniczą, Medycyny Sportowej, Reumatologiczną, Psychologiczną, Otolaryngologiczną, Zdrowia Psychicznego, Terapii Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia oraz już nieistniejące Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Logopedyczną,
 • utworzył Gabinety Rehabilitacji Leczniczej (w Oleszycach, Cieszanowie i Wielkich Oczach)
 • zakupił innowacyjne urządzenia do Zakładu Fizjoterapii w Cieszanowie, m.in.: aparat do masażu uciskowego (zestaw dla Amazonek), aparat do terapii energotonowej, urządzenia do masażu wirowego, itp.
 • Wybudowała własna Przychodnie Rejonowa w Cieszanowie,
 • rozpoczął udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Hospicjum Domowego dla dorosłych oraz Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej,
 • oferuje odpłatne porady lekarzy zarówno jak i specjalistów oraz obsługę dla firm - świadczenia związane z medycyną pracy.
 • otrzymał certyfikat jakości ISO 9001
 • bierze udział w licznych akcjach prozdrowotnych
 • stale wzbogaca kadrę o wykwalifikowany personel medyczny i administracyjny


Obecnie Zakład Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie dokłada wszelkich starań by pacjenci byli zadowoleni ze świadczonych usług.