Polityka jakości wynika z misji Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie „Utrzymanie naszych klientów w jak najlepszym zdrowiu”

 Polega na zapewnieniu wszystkim klientom (pacjentom) profesjonalnej opieki medycznej z zapewnieniem dostępu do świadczeń dla całej rodziny w jej środowisku domowym, nauki i pracy oraz promowanie zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń, przyjaznej atmosfery a także zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.

 Wymaganą i deklarowaną klientowi jakość uzyskujemy poprzez:

  • zaspokajanie potrzeb zdrowotnych i zwiększenie dostępności dla pacjentów do świadczonych usług przy racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów
  • rozszerzenie zakresu świadczonych usług pozwalające uzyskać dodatkową gwarancję spełnienia wymagań (zadowolenia) klienta,
  • szkolenie całego personelu dla zapewnienia wymaganych kwalifikacji oraz motywowanie do wykonywania działań jakościowych,
  • realizację procesów w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy zmierzającego do pozyskania nowych i utrzymania obecnych Klientów,
  • ciągłe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych,
  • osiąganie konkurencyjnej pozycji Firmy,
  • podjęcie niezbędnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów Firmy,
  • podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa danych osobowych,
  • utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001:2008,