Informacji o wyniku postępowania do ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

POWIADOMIENE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZJEJ OFERTY

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę elementów infrastruktury teleinformatycznej niezbędnych dla rozbudowy lokalnych Aplikacji Gabinetowych w przychodni ZOZ R-36 Sp. z o.o.” informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

F.H.U. Max-Komp Janusz Warcaba, Futory 42A, 37-630 Oleszyce NIP: 7931391880

Cena: 158 550,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza oferta wg przyjętych kryteriów oceny ofert – cena 100%.

Ocena złożonych ofert:

  Lp. Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium – liczba pkt Razem liczba pkt
1 F.H.U. Max-Komp Janusz Warcaba
Futory 42A,
37-630 Oleszyce
NIP: 7931391880
Cena/100 100
2 Jan Mazurek RADIO SERWIS
ul. Techniczna 3
37-600 Lubaczów
NIP: 7931005693
Cena/89,68 89,68
3 PGnet Piotr Gryniewicz
ul. Zamkowa
37-630 Oleszyce
NIP 7931391615
Cena/96,71 96,71

Protokół_z_postępowania

Napisz do nas

Twoje dane

    Przeczytałem/am i akceptuję Politykę Prywatności