Transport Medyczny

Transport medyczny to specjalistyczna usługa zapewniająca bezpieczny i komfortowy transport pacjentów w różnym stanie zdrowia, którym niezbędna jest opieka medyczna podczas podróży między różnymi miejscami, takimi jak szpitale, przychodnie, domy opieki czy miejsca zamieszkania.

Transport Medyczny

Nasze wyposażone pojazdy oraz doświadczony personel zapewniają pacjentom odpowiednią opiekę i wsparcie podczas transportu. Usługi transportu sanitarnego obejmują:

  1. Przewóz Pacjentów w Stabilnym Stanie Zdrowia: Nasze pojazdy sanitarnego transportu są wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz specjalne udogodnienia, które umożliwiają przewóz pacjentów w stabilnym stanie zdrowia, ale wymagających wsparcia w przemieszczaniu się.
  2. Transport Pacjentów Niepełnosprawnych: Nasze pojazdy są dostosowane do przewozu pacjentów niepełnosprawnych, zapewniając specjalne udogodnienia, takie jak podnośniki i rampy, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.
  3. Transport Pacjentów w Zaawansowanym Wieku: Zapewniamy transport dla osób starszych, które potrzebują wsparcia w przemieszczaniu się, ale nie wymagają pilnej interwencji medycznej, umożliwiając im bezpieczne podróże do lekarza, przychodni czy szpitali.

Bezpieczeństwo, komfort i pełna opieka medyczna pacjenta są naszymi priorytetami podczas każdego transportu sanitarnego.

Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej przysługuje pacjentom w następujących sytuacjach:

  • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innym zakładzie opieki zdrowotnej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia;
  • dla zachowania ciągłości leczenia – gdy jest ono realizowane przez lekarza POZ.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. Zasady odpłatności są takie same jak w przypadku opisanego wyżej transportu sanitarnego.

Skierowanie na transport sanitarny wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Napisz do nas

Twoje dane

    Przeczytałem/am i akceptuję Politykę Prywatności