Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy w ZOZ R-36 Lubaczów

ZOZ R-36 w Lubaczowie informuje, że  obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z  agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, u których wystąpiły problemy zdrowotne mogą zwrócić się o udzielenie pomocy medycznej do naszych  placówek na terenie powiatu lubaczowskiego.

Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 roku w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Napisz do nas

Twoje dane

    Przeczytałem/am i akceptuję Politykę Prywatności