Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 

W ramach projektu ZOZ R-36 sp.z o.o.planuje zakupić:

1.       Serwer wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji – 2 szt.
2.       Macierz dyskowa – 1 szt.
3.       Serwer NAS do tworzenia kopi – 1 szt.
4.       UPS serwerowy – 1szt.
5.       Przełącznik (switch) – 1szt.
6.       Firewall – 1szt.

 

W związku z powyższym została przesłana odpowiednia informacja ze specyfikacją techniczną do potencjalnych oferentów.

Napisz do nas

Twoje dane

    Przeczytałem/am i akceptuję Politykę Prywatności