Ankieta

  ANONIMOWA ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA PACJENTA 2024

  SZANOWNI PAŃSTWO!

  Prosimy o przedstawienie swoich opinii dotyczących usług medycznych świadczonych w ZOZ R-36. Państwa ocena pozwoli nam opracować rozwiązania usprawniające organizację udzielanych świadczeń. Prosimy o wypełnienie ankiety poprzez dokonanie wyboru jednej z odpowiedzi oraz wpisanie dodatkowych uwag.

  Dziękujemy za poświęcony czas!

  Placówka/Poradnia/Gabinet z której Pan(i) korzystał(a) (jaka? gdzie ?)

  METRYCZKA

  WIEK

  OCENA REJESTRACJI

  Jak Pan(i) ocenia uprzejmość osób rejestrujących?

  Jak Pan(i) ocenia wiedzę fachową osób rejestrujących?

  Jak Pan(i) ocenia jakość otrzymanych informacji?

  Jak Pan(i) ocenia dostępność rejestracji telefonicznej?

  OPIEKA LEKARSKA

  Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i życzliwość lekarza?

  Jak Pan(i) ocenia wyrażanie się lekarza w sposób zrozumiały dla pacjenta?

  Jak Pan(i) ocenia uzyskanie informacji od lekarza na temat: sposobu leczenia, profilaktyki, postępowania w razie pogorszenia stanu zdrowia?

  Jak Pan(i) ocenia poszanowanie prywatności podczas wizyty lekarskiej?

  OPIEKA PIELĘGNIARSKA - Pytania dotyczą tych pacjentów, którzy podczas wizyty w placówce korzystali z usług pielęgniarskich

  Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i życzliwość pielęgniarek?

  Jak Pan(i) ocenia staranność wykonywania zabiegów przez pielęgniarki?

  Jak Pan(i) ocenia uzyskanie od pielęgniarki informacji na temat: profilaktyki, postępowania w razie pogorszenia stanu zdrowia?

  Jak Pan(i) ocenia poszanowanie prywatności podczas zabiegów pielęgniarskich?

  OPIEKA POŁOŻNEJ - Pytania dotyczą tych pacjentów, którzy podczas wizyty w placówce korzystali z usług położnej

  Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i życzliwość położnych?

  JJak Pan(i) ocenia staranność wykonywania zabiegów przez położne?

  Jak Pan(i) ocenia uzyskanie od położnej informacji na temat: profilaktyki, postępowania w razie pogorszenia stanu zdrowia?

  Jak Pan(i) ocenia poszanowanie prywatności podczas zabiegów?

  REHABILITACJA LECZNICZA - Pytania dotyczą tych pacjentów, którzy korzystali z zabiegów fizjoterapeutycznych w placówkach ZOZR-36, tj.:

  (proszę zaznaczyć powyżej, w których placówkach Pan(i) korzystał(a)z zabiegów)

  Jak Pan(i) ocenia uprzejmość i życzliwość fizjoterapeuty?

  Jak Pan(i) ocenia wyrażanie się fizjoterapeuty w sposób zrozumiały dla pacjenta?

  Jak Pan(i) ocenia uzyskanie informacji od fizjoterapeuty na temat: profilaktyki, postępowania w razie pogorszenia stanu zdrowia?

  Jak Pan(i) ocenia realizację zabiegów rehabilitacyjnych (rejestracja, sposób wykonania zabiegów, uprzejmość personelu)?

  BADANIA PROFILAKTYCZNE

  Czy skorzystał(a) Pan(i) z badań profilaktycznych?

  Od kogo uzyskał(a) Pan(i) informacje o badaniach profilaktycznych?

  IDENTYFIKACJA

  Czy był(a) Pan(i) w stanie zidentyfikować pracownika udzielającego świadczenie medyczne?

  PODEJŚCIE DO PACJENTA

  Czy zetknęła się Pani/zetknął się Pan z nieuprzejmym traktowaniem przez personel ZOZ R-36?

  INTERNETOWE KONTO PACJENTA (IKP)

  Czy posiada Pan(i) Internetowe Konto Pacjenta (IKP)?

  STRONA INTERNETOWA

  Czy korzysta Pan(i) ze strony internetowej/mediów społecznościowych?

  Czy strona internetowa ZOZ R-36 jest pomocna przy dostaniu/zapisaniu się na świadczenia?

  Czy strona internetowa ZOZ R-36 jest wystarczająco czytelna i zrozumiała?

  Czy poleciłby Pan/ poleciłaby Pani placówkę innym osobom?

  TABLICE INFORMACYJNE

  Czy korzysta Pan(i) z informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń?

  WARUNKI PANUJĄCE W PLACÓWCE

  Jak Pan(i) ocenia wyposażenie w poczekalni (wystarczająca ilość krzeseł)?

  Jak Pan(i) ocenia oznakowanie gabinetów?

  Jak Pan(i) ocenia czystość w poczekalni?

  UWAGI odnośnie funkcjonowania Zakładu Opieki Zdrowotnej R-36 sp. z o.o. w Lubaczowie (określenie też problemów jakie Pan(i) dostrzega):