Opieka koordynowana

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej

Opieka koordynowana w POZ przynosi nowe korzyści dla pacjenta

Od 1 października 2022 roku lekarze pierwszego kontaktu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej mogą realizować świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną.

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Dotyczy pacjentów:

 • chorych przewlekle
 • leczonych w placówkach POZ.

Na czym polega opieka koordynowana?

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ZOZ R-36 współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z następujących dziedzin:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • endokrynologii.

Co znaczy Indywidualny Plan Opieki Medycznej

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na postawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem.

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad
 • zbada Cię
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania
 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Kim jest koordynator?

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

Lepsza dostępność do świadczeń

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej  poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne –  dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.  

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15 lutego 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 poz. 540 z późniejszymi zmianami)
 2. Zarządzenie Prezesa NFZ nr 124/2022/DSOZ (ZARZĄDZENIE NR 124/2022/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 29 wr…)

Źródło: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/opieka-koordynowana-w-podstawowej-opiece-zdrowotnej

Napisz do nas

Twoje dane

  Przeczytałem/am i akceptuję Politykę Prywatności